Santoral

17/9/2023

Sant Robert Bel·larmino

Jesuïta ben format, més controversista que conciliador, mantingué un tren de vida senzill durant el seu cardenalat, en què regí la seu de Càpua. A la cúria romana desplegà els seus grans dots diplomàtics i teològics. Reposà en la pau del Senyor l'any 1621.