Santoral

5/2/2023

Santa Àgata Verge i màrtir

Avui és el dia de l'aniversari del martiri d'aquesta santa verge de Catània, a Sicília. A la segona meitat del segle cinquè li fou dedicada a Roma una església: Santa Àgata dels Gots. Sembla que fou sant Gregori el Gran el qui introduí el seu nom al cànon de la missa romana.

Santa Calamanda Verge i màrtir

Nom que sembla procedir del llatí “calamus”: “canya”. La traducció seria: “de forma de canya”. Aquesta santa, considerada com verge i màrtir, és la patrona del poble de Calaf, situat en la comarca de l'Anoia (Barcelona). A l'església parroquial d'aquesta població es veneren les seves relíquies. Segons la tradició popular, fou companya de Santa Úrsula i es considerada com una d'aquelles 11.000 verges. Si fos així, hagués viscut en el segle V i es rebutjaria la hipòtesi que la santa nasqué en el segle VIII com algún historiador ha pronosticat.

Sant Isidre d'Alexandria Màrtir

Que en la persecució de Deci, per confessar la fe catòlica, va ser degollat per manament de Numerià, general de l'exèrcit.