Santoral

22/11/2022

Santa Cecília Verge i Màrtir

Durant el segle V va ser construïda a Roma una basílica dedicada al nom de santa Cecília. El culte d'aquesta santa es va estendre molt a causa de la relació del seu martiri, en la qual és exalçada com a exemplar perfectíssim de dona cristiana, que va abraçar la virginitat i va sofrir martiri per amor a Crist. Sembla que està enterrada a les catacumbes de Sant Calixt.