Santoral

08/06/2022

Sant Nicolau de Gésturi

Caputxí, germà profès laic. Abans d'entrar en religió treballava en el camp. De frare va exercir diversos oficis; durant molts anys va ser almoiner pels carrers de Cagliari. Es va caracteritzar pel silenci, la vida d'oració i contemplació, el zel per les ànimes i la caritat cap als necessitats, pobres i malalts.

Sant Medard bisbe

Va néixer en Salency, localitat de Picardia (França) cap a l'any 470. Als 30 anys va ser ordenat prevere. Per la seva popularitat com a predicador i missioner, va ser escollit bisbe de Vermandois. Va recórrer nombroses vegades la seva extensa diòcesi amb la finalitat d'augmentar la glòria de Déu i de combatre la idolatría. És el sant preferit entre els camperols del nord de França. El seu culte es remunta a l'època de la seva mort, ocorreguda al voltant de l'any 560.

Sant Eutropi Bisbe

Insigne bisbe de València a finals del segle VI, molt elogiat per sant Isidor tant per la seva santedat com per la seva ciència.
S'havia format en el monestir servità (província de Guadalajara), tan cèlebre en el Centre i en el Llevant espanyol, sota la direcció de sant Donat, el qual des d'Àfrica a mitjan d'aquell segle havia introduït a Espanya la regla de sant Agustí.
A sant Donat el succeiria sant Eutropi com a abat del monestir servità. Va assistir al III Concili de Toledo, celebrat l'any 589; i a sant Leandre i a ell se'ls va confiar la redacció última dels 23 cànons relatius a la disciplina eclesiàstica.

Beata Ceclia Caesarini dominica

Molts dels detalls que coneixem de sant Domènech els sabem per la beata Ceclia Caesarini, priora del convent dominic de Sant Sixt.
Fins i tot quan tenia ja gairebé noranta anys d'edat, podia relatar detalls precisos de la seva aparença física, així com de la seva afable amabilitat amb les monges que es trobaven sota la seva direcció.