Santoral

12/10/2021

Mare de Déu del Pilar

Segons una tradició, la Mare de Déu es va manifestar a Saragossa sobre una columna o pilar, que va esdevenir signe visible de la seva presència. Aquesta tradició té expressió cultual en la missa i ofici diví que Climent XII va decretar per a Espanya. Pius VII va augmentar la categoria litúrgica de la festa, i Pius XII va concedir a les nacions sud-americanes de celebrar la mateixa missa vigent per a Espanya.

Sant Teodor Estudita

Dirigí el monestir bizantí de Stúdion i en féu un fogar de savis, de sants i àdhuc de màrtirs víctimes de la persecució iconoclasta. Ell mateix, per defensar les santes imatges i denunciar l'adulteri de Constantí VI, sofrí tres exilis. Morí a Constantinoble el 826.