Santoral

04/10/2021

Sant Francesc d'Assís

Va néixer a Assís l'any 1182. Va portar una joventut lleugera, però se'n va convertir, va renunciar al patrimoni familiar i es va donar enterament a Déu. Va abraçar la pobresa evangèlica i va predicar a tothom l'amor de Déu. Va donar regles òptimes als seus seguidors, les quals van ser aprovades per la Santa Seu. Va iniciar un orde de monges i una societat de seglars penitents, com també la predicació entre els infidels. Va morir l'any 1226.